diensten

Met een open mind en 28 jaar ervaring benadert hannawolff.com (complexe) communicatie-vraagstukken. Met behulp van een praktische aanpak voor strategie-ontwikkeling breng ik voor organisaties in kaart wat intern en extern de bestaande beelden, belangen en stakeholders zijn. Op basis hiervan stel ik vast wat uw missie, visie, kernwaarden en ambities zijn. In nauwe samenwerking met de betrokkenen maak ik het actieplan om de gewenste veranderingen of resultaten te verwezenlijken. Ook maak ik de vertaalslag naar online en offline communicatie en adequaat 'nieuw' gedrag. 

Ik zorg voor verbinding en breng de dialoog op gang. Ook bedenk ik slimme strategieën en schrijf ik creatieve en aansprekende teksten die aanzetten tot actie. De juiste content in de juiste context en andersom. Functionaliteit bepaalt de vorm en het hart moet er sneller van gaan kloppen. Dat kan een speech, inspiratie-sessie of filmscript zijn, maar ook een organisatieverhaal of een cultuurtraject.

Graag werk ik samen met ervaren professionals uit mijn netwerk om uw communicatiedoelstellingen te behalen. Denk aan vormgevers, webspecialisten, tekenaars, trainers, reclamemakers en organisatie-ontwikkelingsdeskundigen.